Croeso i’r Gwasanaeth Cofrestru Pleidleiswyr Ar-lein

Rhestr o Gynghorau

Darperir y gwasanaeth hwn ar gyfer cynghorau lleol gan Democracy Counts Limited . I ddechrau, dewiswch eich awdurdod o’r rhestr isod. Os nad ydych yn sicr sut i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, neu os nad yw eich cyngor yn ymddangos yn y rhestr, cysylltwch â nhw i gael cymorth pellach.

Dewiswch eich Cyngor isod
Allerdale Borough Council
Amber Valley Borough Council
Ayrshire VJB
Barnsley Borough Council
Barrow Borough Council
Bedford Borough Council
Borough of Broxbourne Council
Coleville District Council
Cyngor Sir Ceredigion County Council
Derbyshire Dales District Council
East Cambridgeshire District Council
East Staffs Borough Council
East Suffolk Council
Fenland District Council
Houghton-le-Spring Borough Council
Isles of Scilly
Landerstown District Council
London Borough of Barnet
London Borough of Brent
London Borough of Camden
London Borough of Sutton
Luton Borough Council
Renfrewshire Valuation Joint Board
Roberthampton Borough Council
Royal Borough of Kingston
Scottish Borders
Sneedham Borough Council
Timperfield District Council
Vale of Glamorgan
Wardington Council
Warrington Borough Council

Mae Democracy Counts yn darparu gwasanaethau canfasio. I gysylltu â ni, cliciwch yma . Os ydych yn ceisio cofrestru, edrychwch ar y dogfennau a anfonwyd atoch am y cyfeiriad gwe cywir, ac aildeipiwch y cyfeiriad hwn yn ofalus.