Help a Chanllaw ar gyfer defnyddwyr y Gwasanaeth Ymateb Cartrefi Ar-lein


1. Optio Allan o’r Gofrestr Agored? 2. Cenedligrwydd cymwys i gofrestru. 3. Mae problemau technegol. 4. Mae’r system rhyngrwyd yn gwrthod fy Nghod Diogelwch neu fy Nghod Post. 5. Mae’r system rhyngrwyd yn dweud fy mod i eisoes wedi cofrestru. 6. Mae arnaf i angen cofrestru mwy nag un eiddo. 7. Roedd gwall, neu tarfwyd ar fy nghysylltiad gwe wrth gofrestru, ydy fy nghofrestriad wedi ei gadw? 8. Mae gennyf nam ar y llygad neu rwy’n ddefnyddiwr gwe anabl ac mae arnaf angen meddalwedd neu offer arbennig i bori’r we. Yw’r wefan hon yn cyd-fynd â’m system 9. Sut gallaf sicrhau y cedwir fy manylion personol yn ddiogel wrth ddefnyddio’r gwasanaeth hwn?

Mae gan Democracy Counts ddiogelwch corfforol yn ein cyfleusterau sy’n diogelu rhag colli, dwyn, camddefnyddio neu newid gwybodaeth ac mae hefyd yn unol â safon diogelu data ISO 27001 . Hefyd, mae gwahanol haenau o fesurau diogelwch wedi eu gosod trwy lwyfan ein gwefan, er enghraifft waliau tân caledwedd ac apps.

Cymorth technegol