Mae’r Cofrestru ar gyfer Cofrestr Etholwyr Vale of Glamorgan ar gau. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 01446 709304 neu e-bostiwch electoralregistration@valeofglamorgan.gov.uk yn Gymraeg.