Mewngofnodi

Rhowch y wybodaeth ddiogelwch a ddangosir ar yr ohebiaeth yr ydych wedi'i dderbyn. Os cewch chi unrhyw anhawster wrth fewnbynnu eich gwybodaeth diogelwch, cysylltwch â’ch awdurdod lleol fel y nodir ar eich gohebiaeth canfasio.