Croeso i Wasanaeth Ymateb Cartrefi Ar-lein Cyngor Sir Ceredigion

Ynghylch y Wefan Hon

Mae ymateb yn broses gyflym a syml. Bydd yn golygu bod gennych yr hawl i bleidleisio mewn etholiadau, a gall bod ar y gofrestr hefyd wella eich statws credyd.

Mae angen i ni wybod pwy sy'n byw yn eich cyfeiriad er mwyn gwybod pwy sy'n gymwys i gofrestru i bleidleisio. Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i ddiweddaru neu gadarnhau manylion pleidleiswyr cymwys yn eich cyfeiriad.

Byddwch angen y codau diogelwch a'r Cod Post sydd ar y Ffurflen Ymholiadau Cartrefi a anfonwyd atoch drwy'r post.

 


Mewngofnodi